Robíme pre Vás nový web :)

Stále sa zdokonaľujeme a preto sme sa rozhodli vylepšiť náš web aby Vám bol viac nápomocný!

Beánia www.beania.sk
Študenstký ples organizovaný Študentským parlamentom EaI STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Korešpondenčná adresa

Študentský parlament EaI STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1
Slovenská RepublikaNaše údaje

IČO:
00677329
DIČ:
2020919384
IBAN:
SK2609000000000635389208

Napíšte nám